LỚP CNTTK19E CHUẨN BỊ CHO HALLOWEEN

  • MUA SẮN ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ
  • THIẾT KẾ CÁC ĐỒ VẬT TRANG TRÍ
  • LÊN MENU MÓN CHO KHÔNG GIAN ẨM THỰC


Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên