[ LCĐ Khoa CNTT ] Tổ chức quét điểm cho sinh viên ôn luyện Olympic 

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên