Thời gian 17h20 ngày mai 6/3/2017, địa điểm: C2.101. Thành phần: BCH LCĐ, Bí thư, Lớp trưởng tất cả các lớp K12, K13, K14. Nội dung cuộc họp: Ra mắt BCH Liên chi 2017-2019; Phân công nhiệm vụ công tác hoạt động cho các ủy viên liên chi; Triển khai công tác tháng thanh niên (3/2017: đá bóng, thiết kế áo đồng phục; dự án khởi nghiệp,..); Chốt lại danh sách BCH đoàn và ban cán sự các lớp.

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên