[ABO] CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU" NẮNG TRONG TIM"

💌 Chương trình hiến máu: "Nắng Trong Tim"

⏰ Thời gian: 7h00 - 11h30 Ngày 27/05/2023

⛳️ Địa điểm: Hội trường Đa Năng - Trường ĐH CNTT & TT

🌤Link đăng kí hiến máu: https://forms.gle/imgyVnfcEkjN8nwi7

🌤Link fanpage: https://www.facebook.com/clb.abo.ictu

🌤Link event Nắng Trong Tim: https://fb.me/e/1gSnVp08D

__________________

☎️ Mọi thắc mắc xin liên hệ:

💌 Chủ Nhiệm CLB: Đinh Đức Sỹ

📞 Số điện thoại: 0868 966960

#Nangtrongtim 🌤

#ABO_ICTU

Hoạt động theo ngày
Ứng dụng tiện ích sinh viên