.

Các bạn sinh viên có thể download và xem danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 02/2017 tại đây:
DOWNLOAD

 

 

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn